Tales Matematik Müzesi,


Öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri becerilerin ulusal düzeyde sergilenmesini sağlamak, matematik bilgi ve seviyesinin yaygınlaştırılması amacıyla, ilk kez 2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Ulusal Matematik Yarışması düzenlenmiştir.


Hakkımızda
Tales Matematik Yarışması